UA-75594422-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Welkom bij DOsense!

 

DOsense is een orthopedagogische praktijk, waar diagnostiek en behandeling aangeboden wordt voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Wij werken niet alleen graag met jou samen, maar ook met alle belangrijke personen in je omgeving.Luutske Dotinga is graag bezig om mogelijkheden te verkennen. Ze heeft oog voor de talenten van een persoon en zijn omgeving. De focus is om deze sterke kanten te plaatsen in een omgeving die tot successen leidt.  Daarbij toont ze  lef en creativiteit om de omgeving ‘passend’ te maken. Hierbij is het soms nodig om buiten de kaders te denken. Naast zorgvuldig onderzoek, analyse en advisering treedt Luutske ook graag op als coach. ‘Geloven in jezelf’, is daarbij het uitgangspunt.

Luutske gebruikt haar gezonde “boeren-verstand”. Ze leeft in een groene, rustige omgeving waar ze met haar gezin op de boerderij floreert. Haar passie is werken met kinderen en jongeren. Dit geeft haar  energie en voldoening.

Als jonge leerkracht viel het haar op dat er grote verschillen zijn en ieder kind een eigen kans verdiend. De creatieve omgeving laat dit gebeuren. Als leerkracht kleurde ze buiten de lijntjes, hanteerde ze ervaringsgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Werkte in combinatiegroepen en ervaarde de uniciteit van ieder kind ! Ze studeerde af op het probleemverkennend vermogen van de leerkracht om vervolgens een goede leeromgeving te creëren. Ze werkte vanuit ervaringsgericht leren om zo leerlingen zinvol en betekenisvol tot ontwikkeling te ontlokken.

Ze werd intern begeleider en vervolgens bovenschools zorgcoördinator. Omdat er veel op haar af kwam en ze vol vragen zat, vervolgde ze haar studie orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar kennis en ervaring mocht ze vervolgens op scholen in Zuid-Oost Friesland delen. Hier ondersteunde ze groepen Intern Begeleiders vanuit het basisonderwijs. Ze verbeterde de kwaliteit van peuterspeelzalen en was ook in de voorschoolse periode van kinderen actief. Tegelijkertijd had ze zelf een peuter thuis.

De overstap naar het speciaal onderwijs volgde. Luutske werkte in veel verschillende soorten speciaal onderwijs waarbij haar focus op mogelijkheden, nog nadrukkelijker naar voren kwam. Door in verschillende onderwijstypen werkzaam te zijn raakte Luutske geïnspireerd om de postdoctorale opleiding voor orthopedagoog generalist aan de Rijks Universiteit in Groningen te volgen. Met die kennis en ervaring lukt het haar om binnen Passend Onderwijs haar draai te vinden. Alweer een hele tijd werkt Luutske in het voortgezet onderwijs. Steeds komen jongeren en hun ouders opnieuw bij haar met vragen. Samen gaan ze op zoek naar een passende leer en/of werkplek!

Met deze ervaring kan ze zich met recht orthopedagoog generalist noemen: een gedreven ondersteuner die leerlingen helpt zich beter te ontwikkelen, door haar orthopedagogische achtergrond te koppelen aan haar jarenlange ervaring als onderzoeker, begeleider en behandelaar!